Algemeen

In een breed perspectief is security en criminaliteit een kat en muis spel. Criminelen gebruiken kwetsbaarheden om zichzelf te verrijken ten koste van anderen. Hoe beter wij ons kunnen beschermen hoe moeilijker het voor criminelen is.

In onze moderne samenleving zijn we sterk afhankelijk geworden van informatie. Dit heeft als gevolg dat er ook nieuwe beveiligingsrisico’s zijn  ontstaan. Naast fysieke beveiligingsrisico’s zijn er informatiebeveiligingsrisico’s bijgekomen. En in toenemende mate verplaats de traditionele criminaliteit zich naar het digitale domein.

Cybercriminaliteit is een mondiaal probleem dat wereldwijd een biljoenenschade veroorzaakt. Een deel van de buit wordt weer geïnvesteerd in het verbeteren van aanvalsmethoden om zo nog meer slachtoffers te maken. Om het tij te keren moeten we het aantal succesvolle aanvallen terugdringen.

Dit begint bij het delen van kennis rondom security.

Kennis van bestaande risico’s en kwetsbaarheden, kennis over securitymaatregelen, kennis over het belang van bewustwording, kennis van wetten, normen en richtlijnen maar ook kennis van hoe security binnen een organisatie te professionaliseren.

Kortom kennis en inzichten rondom het managen van security.

Doelstelling

SecurityInfo.nl  heeft als doel om kennis en inzichten over security te delen. Middels korte filmpjes en artikelen wordt ingegaan op uiteenlopende onderwerpen op het gebied van fysieke beveiliging en informatiebeveiliging. De onderwerpen zijn in het Nederlands, hebben betrekking op de Nederlandse wetten en normen en worden beschreven door security professionals uit de praktijk. Zij vertellen over hun visie, methodes, werkwijzen en gaan in op security onderwerpen op tactisch, strategisch en operationeel niveau.

Mee doen?

Bent u een professional en wilt u graag uw kennis delen over een security onderwerp? Dat kan!

SecurityInfo.nl hanteert de onderstaande richtlijnen:

  • SecurityInfo.nl  is geen platform voor commerciële diensten of oplossingen
  • Betrokken professionals zetten zich op vrijwillige basis in
  • Items zijn geschikt voor een breed publiek
  • Items zijn Nederlandstalig
  • Items moeten kunnen worden gebruikt voor trainingsdoeleinden

Ruben Zeegers, is initiatiefnemer van SecurityInfo.nl, hij is zelfstandig security consultant en trainer. Interesse? Neem contact op via LinkedIn.

Betrokken professionals: