De term malware wordt gebruikt wanneer iemand slachtoffer is geworden van software dat met kwaadwillende bedoelingen gemaakt is. Malware is een samenvoeging van Malicious en Software. Vrij vertaald uit het Engels betekent dit kwaadaardige software.

Malware is een verzamelnaam waarin we verschillende vormen onderscheiden. Zo zijn virussen, worms, trojan’s en ransomware vormen van malware. Deze vormen van malware zijn als het ware categorieën waarin we bepaalde kwaadaardige software kunnen plaatsen.

Bij ransomware wordt om losgeld gevraagd.

[…]

Organisaties besteden tijd en middelen aan het beveiligen van hun bedrijf en processen. Incidenten zijn nooit helemaal te voorkomen. Door maatregelen te treffen kunnen risico’s en schade worden beperkt. Steeds meer beschermende maatregelen worden geautomatiseerd. zoals bijvoorbeeld het geval is bij toegangsverlening; van fysieke sleutels naar digitale pasjes of zelfs biometrie.

Wat als deze database in verkeerde handen komt?

[…]

18 sep / 2016

Blog Cybersecurity

Voorspelling: U wordt slachtoffer van Cybercriminaliteit
148_voorspelling_bol_toekomst_shutterstock_banner

Vaak zien we in de media berichten over cyberincidenten bij multinationals en overheden. Incidenten met grote financiële gevolgen, imagoschade of privacy datalekken. Over incidenten die tegen kleinere organisaties zijn gericht wordt nauwelijks in de media bericht. Hierdoor lijkt het alsof […]

dashboard2

Beveiliging kan worden gedefinieerd als het totaalpakket van getroffen maatregelen om de continuïteit van de organisatie te waarborgen tegen incidenten die door mensen worden veroorzaakt. Een goede beveiliging is dan een samenhangend en gedragen pakket van maatregelen dat in staat is deze continuïteit te waarborgen. Of dit pakket goed is en op termijn wellicht voor verandering in aanmerking komt kunnen we alleen maar […]