Organisaties besteden tijd en middelen aan het beveiligen van hun bedrijf en processen. Incidenten zijn nooit helemaal te voorkomen. Door maatregelen te treffen kunnen risico’s en schade worden beperkt. Steeds meer beschermende maatregelen worden geautomatiseerd. zoals bijvoorbeeld het geval is bij toegangsverlening; van fysieke sleutels naar digitale pasjes of zelfs biometrie.

Wat als deze database in verkeerde handen komt?

[…]