18 sep / 2016

Blog Cybersecurity

Voorspelling: U wordt slachtoffer van Cybercriminaliteit
148_voorspelling_bol_toekomst_shutterstock_banner

Vaak zien we in de media berichten over cyberincidenten bij multinationals en overheden. Incidenten met grote financiële gevolgen, imagoschade of privacy datalekken. Over incidenten die tegen kleinere organisaties zijn gericht wordt nauwelijks in de media bericht. Hierdoor lijkt het alsof […]

dashboard2

Beveiliging kan worden gedefinieerd als het totaalpakket van getroffen maatregelen om de continuïteit van de organisatie te waarborgen tegen incidenten die door mensen worden veroorzaakt. Een goede beveiliging is dan een samenhangend en gedragen pakket van maatregelen dat in staat is deze continuïteit te waarborgen. Of dit pakket goed is en op termijn wellicht voor verandering in aanmerking komt kunnen we alleen maar […]